ΠΛΗΡΩΜΗ ONLINE

Για να προχωρήσετε σε online πληρωμή με την κάρτα σας, παρακαλώ καταχωρήστε τα παρακάτω στοιχεία, καθώς και το ποσό που επιθυμείτε να πληρώσετε.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΛΑΤΗ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ:
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: